Jernbane

•    Etablering af sporkasser i forbindelse med sporombygning
•    Udførelse af blødbundsarbejder
•    Oprensning af grøfter
•    Rørlægning af grøfter
•    Nedpløjning af kabler
•    Lægning af kabelrender
•    Ombygning af overkørsler
•    Optagning og ilægning af overkørsler i forbindelse med udførelse af justering
•    Udlejning af skinnekørende gravemaskiner
•    Etablering af perroner

Vi har siden 1993 udført ovennævnte opgaver på det danske jernbanenet. Det er arbejde, hvor kvalitet sikrer holdbarhed og sikkerhed, der formentlig er de to vigtigste forhold ved jernbanearbejder.

Kabco A/S

Om Kabco A/S

Vores motto ”…vi gør en forskel!” vil vi gerne tage helt bogstaveligt. Man kunne også læse det som ”Det skal laves ordentligt”. Vi leverer arbejde, der 100 % holder, hvad vi har lovet, og vi går ikke fra det, før det er helt oppe på vores standard. I tæt samarbejde med kundens rådgivere følger vi enhver sag fra start til slut.