Forsyningsarbejde

KABCO A/S er naturligvis autoriserede kloakmestre.

•    Udførelse af alle almindelige kloak, afvandings-, og drænarbejder
•    Spildevandsløsninger og rensningsanlæg
•    Udførelse af strømpeforinger
•    Nedgravning, nedpløjning, omlægning af kabler og ledninger

De nævnte arbejder er af den slags, der på den ene side ’bare’ skal virke og være af god kvalitet og på den anden side helst ’lidt ude af syne’. Vi udfører de nævnte arbejder med samme kvalitets- og tidsbevidsthed som alle vores opgaver. Siden 1995 har Søren Laursen arbejder med kloak- og forsyningsarbejder.

Kabco A/S

Om Kabco A/S

Vores motto ”…vi gør en forskel!” vil vi gerne tage helt bogstaveligt. Man kunne også læse det som ”Det skal laves ordentligt”. Vi leverer arbejde, der 100 % holder, hvad vi har lovet, og vi går ikke fra det, før det er helt oppe på vores standard. I tæt samarbejde med kundens rådgivere følger vi enhver sag fra start til slut.